/ Posted on

Katarzyna Stasiak

Absolwentka logopedii i filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kontynuuję naukę w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika. W czasie studiów odbywałam liczne praktyki i staże logopedyczne w poradniach, przedszkolach, szkołach oraz w szpitalu. Biorę udział w konferencjach oraz szkoleniach, m.in. z zakresu postępowania logopedycznego w przypadku Opóźnionego Rozwoju Mowy u małych dzieci. Poza żłobkami pracuję w przedszkolu i poradniach. Zajmuję się wspieraniem rozwoju mowy dzieci, korygowaniem wad wymowy oraz rehabilitacją mowy osób dorosłych.
Praca logopedy wymaga nie tylko umiejętności, wiedzy i doświadczenia, ale także intuicji, cierpliwości, kreatywności i spontaniczności. Uczy też cieszenia się małymi rzeczami, bo należy pamiętać, że każda nowa głoska, każda sylaba i każdy wyraz pojawiający się w słowniku dziecka to jego wielki sukces! :)

Katarzyna Stasiak