/ Posted on

Katarzyna Chajkowska

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, posiada I i II stopień specjalizacji z pediatrii oraz ponad 22-letnie doświadczenie w zawodzie (Oddział Dziecięcy Obserwacyjny Szpitala Wojewódzkiego, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Lecznictwo Ambulatoryjne) posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań usg dzieci. ukończyła liczne szkolenia i kursy w zakresie pediatrii w leczeniu stosuje najnowsze rekomendacje Zespołów Ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i innych Towarzystw Naukowych

Katarzyna Chajkowska