Nasza koncepcja

„Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze - czasem trudne - ale pozwalające znaleźć taki pokarm jaki będzie dla niego pożywny.”
C. Freinet
Każde dziecko jest dla nas ważne, nie szczędzimy wysiłku w tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości naszych wychowanków.

Nasi rodzice

• Włączają się w życie punktu przedszkolnego w organizację naszych działań.
• Są partnerami w tworzeniu przyjaznego klimatu w naszej placówce.
• Wspierają punkt przedszkolny, współpracują z dyrektorem i nauczycielami, służą swoją zawodową wiedzą.
• Otrzymują obiektywną informację o rozwoju dziecka
• Uzyskują pomoc specjalistów: logopedy, psychologa, lekarza pediatry.

Nasze dziecko

• Jest radosne i czuje się bezpiecznie.
• Poznaje normy i zasady postępowania – uczy się rozróżniać co jest dobre i co złe.
• Rozwija się twórczo.
• Zaspokaja swoje naturalne potrzeby na miarę swoich możliwości.
• Chętnie podejmuje zabawy, jest otwarte na różne propozycje.
• Buduje pozytywny obraz samego siebie, uczy się dostrzegać swoje mocne strony, radzić sobie z problemami i łagodnie znosić porażki.
• Jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nasz nauczyciel

• Realizuje zadania punktu przedszkolnego, przestrzega prawa oświatowego.
• Podejmuje działania innowacyjne,.
• W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej kieruje się założeniami i wieloma metodami pedagogicznymi.
• Jest inspiratorem i inicjatorem działań dzieci.
• Gromadzi i prezentuje wytwory dzieci, jest animatorem który rozbudza zaciekawienie.
• Dostosowuje tematykę zajęć do zainteresowań i potrzeb dzieci, wyzwala w nich motywację do pracy.
• Zawsze czuwa nad komfortem i bezpieczeństwem dziecka.
• Stwarza sytuacje dzieciom do poszukiwania, eksperymentowania i poznawania świata.
• Zachęca dziecko do podejmowania własnych poszukiwań, służy pomocą i radą.

Nasze wydarzenia

wrzesień 2021

Pasowanie - uroczystość wewnętrzna

październik 2021

Teatrzyk - uroczystość wewnętrzna

listopad 2021

Dzień Pluszowego Misia - uroczystość wewnętrzna

Grudzień 2021

Świąteczna zbiórka dla Domu dziecka

styczeń 2022

Bal karnawałowy – uroczystość wewnętrzna

marzec 2022

Warsztaty wielkanocne z udziałem rodziców

maj 2022

Święto Mamy i Taty

czerwiec 2022

Zakończenie roku żłobkowego – PIKNIK RODZINNY